ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "mortified"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    mortified

    ความหมายคล้ายกันกับ shame

    แปลว่า เสียใจ

    ความหมายคล้ายกันกับ shame

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "mortified"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
shameshame
indignityshame
infamyshame
dishonorshame
ignominyshame
humiliationshame
embarrassmentshame
disgraceshame

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "shame" เหมือนกับ "mortified"   ได้แก่