ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "momentum"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  momentum

  ความหมายคล้ายกันกับ speed

  แปลว่า โมเมนตัม

  ความหมายคล้ายกันกับ speed

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "momentum"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
hurryspeed
velocityspeed
speedspeed
hustlespeed
pacespeed
ratespeed
tempospeed
quickspeed

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "speed" เหมือนกับ "momentum"   ได้แก่