ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "modify"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  modify

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า ปรับเปลี่ยน

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  modify

  ความหมายคล้ายกันกับ revise

  แปลว่า ปรับเปลี่ยน

  ความหมายคล้ายกันกับ revise

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "modify"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
amendchange
alterchange
adjustchange
changechange
varychange
transformchange

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "change" เหมือนกับ "modify"   ได้แก่