ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "mistake"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  mistake

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า ความผิดพลาด

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  mistake

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  แปลว่า ความผิดพลาด

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "mistake"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
errorerror
faux pasmistake
fallacyerror
miscalculationerror
boo-booerror
misstepmistake
blundererror
faulterror

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "error" เหมือนกับ "mistake"   ได้แก่