ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "mesmerize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  mesmerize

  ความหมายคล้ายกันกับ charm

  แปลว่า สะกดจิต

  ความหมายคล้ายกันกับ charm

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "mesmerize"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
enchantcharm
enthrallcharm
charmcharm
fascinatecharm
captivatecharm
enrapturecharm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "charm" เหมือนกับ "mesmerize"   ได้แก่