ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "merge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  merge

  ความหมายคล้ายกันกับ unify

  แปลว่า เวียน

  ความหมายคล้ายกันกับ unify

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "merge"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
unifyunify
consolidateunify
joinunify
combine- uniteunify
bring togetherunify
fuseunify

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "unify" เหมือนกับ "merge"   ได้แก่