ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "manner"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  manner

  ความหมายคล้ายกันกับ method

  แปลว่า ลักษณะ

  ความหมายคล้ายกันกับ method

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  manner

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ลักษณะ

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "manner"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
methodmethod
systemmethod
schememethod
modemethod
processmethod
waymethod
techniquemethod
meansmethod

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "method" เหมือนกับ "manner"   ได้แก่