ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "make well"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  make well

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

  แปลว่า ทำได้ดี

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  make well

  ความหมายคล้ายกันกับ heal

  แปลว่า ทำได้ดี

  ความหมายคล้ายกันกับ heal

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "make well"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
restorecure
curecure
alleviatecure
healcure
mendcure
craftmake
constructmake

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "cure" เหมือนกับ "make well"   ได้แก่