คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "make well"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  make well

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

  แปลว่า ทำได้ดี

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

 • 2/2

  make well

  ความหมายคล้ายกันกับ heal

  แปลว่า ทำได้ดี

  ความหมายคล้ายกันกับ heal

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "make well"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
restorecure
curecure
alleviatecure
healcure
mendcure
constructmake
assemblemake

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "cure" เหมือนกับ "make well"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน