ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "make up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  make up

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  แปลว่า ทำขึ้น

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "make up"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
constructmake
assemblemake
craftmake
formform
shapeform
figureform
makemake
createmake
composemake

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "form" เหมือนกับ "make up"   ได้แก่