ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "make up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  make up

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  แปลว่า ทำขึ้น

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "make up"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
craftmake
constructmake
assemblemake
shapeform
figureform
appearanceform
formform
makemake
createmake

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "form" เหมือนกับ "make up"   ได้แก่