ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lug"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  lug

  ความหมายคล้ายกันกับ carry

  แปลว่า lug

  ความหมายคล้ายกันกับ carry

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lug"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
haulcarry
cartcarry
carrycarry
totecarry
carry oncontinue

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "carry" เหมือนกับ "lug"   ได้แก่