ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "look like"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  look like

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  แปลว่า ดูเหมือน

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "look like"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
look as ifseem
seemseem
appearseem
give the impressionseem
lookseem
glancelook
starelook
glimpselook
peeplook

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "seem" เหมือนกับ "look like"   ได้แก่