ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "look like"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  look like

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  แปลว่า ดูเหมือน

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "look like"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
seemseem
look as ifseem
lookseem
appearseem
give the impressionseem
glancelook
starelook
glimpselook
peeplook

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "seem" เหมือนกับ "look like"   ได้แก่