ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "look as if"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  look as if

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  แปลว่า ดูว่า

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "seem" เหมือนกับ "look as if"   ได้แก่