ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "look"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  look

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  แปลว่า ดู

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  look

  ความหมายคล้ายกันกับ look

  แปลว่า ดู

  ความหมายคล้ายกันกับ look

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "look"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
look as ifseem
seemseem
look likeseem
appearseem
give the impressionseem
glancelook
starelook
glimpselook
peeplook

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "seem" เหมือนกับ "look"   ได้แก่