ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "long"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  long

  ความหมายคล้ายกันกับ long

  แปลว่า ยาว

  ความหมายคล้ายกันกับ long

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "long"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
extendedlong
stretchedlong
elongatedlong

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "long" เหมือนกับ "long"   ได้แก่