ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lofty"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  lofty

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  แปลว่า สูงส่ง

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lofty"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
soaringhigh
highhigh
elevatedhigh
tallhigh
high opinionrespect

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "high" เหมือนกับ "lofty"   ได้แก่