ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "locate"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  locate

  ความหมายคล้ายกันกับ put

  แปลว่า ค้นหา

  ความหมายคล้ายกันกับ put

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  locate

  ความหมายคล้ายกันกับ find

  แปลว่า ค้นหา

  ความหมายคล้ายกันกับ find

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "locate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
layput
setput
depositput
putput
positionput
plantput
situateput
placeput

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "put" เหมือนกับ "locate"   ได้แก่