ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "live"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  live

  ความหมายคล้ายกันกับ dwell

  แปลว่า ถ่ายทอดสด

  ความหมายคล้ายกันกับ dwell

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "live"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
dwelldwell
residedwell
inhabitdwell
live longer thanoutlive

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "dwell" เหมือนกับ "live"   ได้แก่