ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "limp"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  limp

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  แปลว่า ลีบ

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "limp"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
frailweak
weakweak
fragileweak
feebleweak
punyweak
scrawnyweak

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "weak" เหมือนกับ "limp"   ได้แก่