ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "leave"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  leave

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ปล่อยให้

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  leave

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า ปล่อยให้

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "leave"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
departleave
disappearleave
go awayleave
abscondleave
run offleave
movego
gogo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "go" เหมือนกับ "leave"   ได้แก่