ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "learn"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    learn

    ความหมายคล้ายกันกับ learn

    แปลว่า เรียนรู้

    ความหมายคล้ายกันกับ learn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "learn"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
discoverlearn
understandlearn
gatherlearn
ascertainlearn
acquirelearn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "learn" เหมือนกับ "learn"   ได้แก่