ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "learn"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  learn

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า เรียนรู้

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "learn"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
discoverlearn
understandlearn
gatherlearn
ascertainlearn
acquirelearn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "learn" เหมือนกับ "learn"   ได้แก่