ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lanky"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  lanky

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  แปลว่า lanky

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lanky"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
slimthin
emaciatedthin
slenderthin
skeletalthin
thinthin
skinnythin
bonythin
leanthin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "thin" เหมือนกับ "lanky"   ได้แก่