ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "kids"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kids

    ความหมายคล้ายกันกับ children

    แปลว่า เด็ก

    ความหมายคล้ายกันกับ children

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "kids"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
childrenchildren
totschildren
broodchildren
youngsterschildren
offspringchildren

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "children" เหมือนกับ "kids"   ได้แก่