ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "keep trying"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep trying

  ความหมายคล้ายกันกับ continue

  แปลว่า พยายาม

  ความหมายคล้ายกันกับ continue

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "keep trying"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
persistcontinue
continuecontinue
keep oncontinue
carry oncontinue
retainkeep
storekeep
depositkeep
holdkeep

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "continue" เหมือนกับ "keep trying"   ได้แก่