ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "just"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  just

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  แปลว่า เพียง

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  just

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  แปลว่า เพียง

  ความหมายคล้ายกันกับ just

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "just"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
rightjust
impartialjust
in a minutejust
moraljust
nowjust
immediatelyjust
presentlyjust
fairjust

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "just" เหมือนกับ "just"   ได้แก่