ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "joyous"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  joyous

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  แปลว่า ด้วยความสุข

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "joyous"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
exultanthappy
ecstatichappy
blissfulhappy
cheerfulhappy
jovialhappy
happyhappy
gladhappy
contenthappy
pleasedhappy

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "happy" เหมือนกับ "joyous"   ได้แก่