ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "jovial"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jovial

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  แปลว่า jovial

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "jovial"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
exultanthappy
ecstatichappy
blissfulhappy
happyhappy
joyoushappy
cheerfulhappy
gladhappy
contenthappy
pleasedhappy

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "happy" เหมือนกับ "jovial"   ได้แก่