ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "join"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  join

  ความหมายคล้ายกันกับ unify

  แปลว่า เข้าร่วม

  ความหมายคล้ายกันกับ unify

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "join"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
unifyunify
consolidateunify
mergeunify
combine- uniteunify
bring togetherunify
fuseunify

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "unify" เหมือนกับ "join"   ได้แก่