ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "job"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  job

  ความหมายคล้ายกันกับ work

  แปลว่า งาน

  ความหมายคล้ายกันกับ work

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  job

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า งาน

  ความหมายคล้ายกันกับ job

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "job"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
professionjob
careerjob
toilwork
employmentwork
workjob
occupationjob
tradejob

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "work" เหมือนกับ "job"   ได้แก่