ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "jeopardy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  jeopardy

  ความหมายคล้ายกันกับ danger

  แปลว่า อันตราย

  ความหมายคล้ายกันกับ danger

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "jeopardy"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
hazarddanger
menacedanger
dangerdanger
perildanger
riskdanger
threatdanger

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "danger" เหมือนกับ "jeopardy"   ได้แก่