ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "isolated"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  isolated

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  แปลว่า แยก

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "isolated"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
in the sticksremote
remoteremote
far offremote
out of the wayremote
secludedremote
distantremote
inaccessibleremote
farawayremote

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "remote" เหมือนกับ "isolated"   ได้แก่