คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "interrogate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    interrogate

    ความหมายคล้ายกันกับ ask

    แปลว่า ไถ่ถาม

    ความหมายคล้ายกันกับ ask

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "interrogate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
inquireask
solicitask
askask
requestask
questionask

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ask" เหมือนกับ "interrogate"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน