ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "inattentive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  inattentive

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  แปลว่า inattentive

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "inattentive"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
recklessreckless
thoughtlessreckless
rashreckless
irresponsiblereckless
hastyreckless
carelessreckless
wildreckless
out of controlreckless

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "reckless" เหมือนกับ "inattentive"   ได้แก่