ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "in the sticks"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  in the sticks

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  แปลว่า ในแท่ง

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "in the sticks"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
in the vicinitynear
in close proximity -in the neighborhoodnear
in the vicinity ofnear

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "remote" เหมือนกับ "in the sticks"   ได้แก่