ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "hurt"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  hurt

  ความหมายคล้ายกันกับ pain

  แปลว่า ทำร้าย

  ความหมายคล้ายกันกับ pain

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  hurt

  ความหมายคล้ายกันกับ injure

  แปลว่า ทำร้าย

  ความหมายคล้ายกันกับ injure

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "hurt"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
achepain
painpain
throbbingpain
twingepain
tendernesspain
sorenesspain
stingpain

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "pain" เหมือนกับ "hurt"   ได้แก่