ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "huge"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  huge

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า ขนาดใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  huge

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  แปลว่า ขนาดใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ large

 • 3/3

  huge

  ความหมายคล้ายกันกับ vast

  แปลว่า ขนาดใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ vast

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "huge"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
biggreat
enormousgreat
greatgreat
vastgreat
largegreat
immensegreat
grandgreat