ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "hold"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  hold

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า กดค้างไว้

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  hold

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า กดค้างไว้

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

 • 3/3

  hold

  ความหมายคล้ายกันกับ keep

  แปลว่า กดค้างไว้

  ความหมายคล้ายกันกับ keep

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "hold"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
grasphold
embracehold
griphold
clasphold
clutchhold
seizehold
retainhave
havehave