ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "hideous"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hideous

  ความหมายคล้ายกันกับ ugly

  แปลว่า ไม่เป็นใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ ugly

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "hideous"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
uglyugly
unattractiveugly
revoltingugly
repulsiveugly
homelyugly
plainugly
unsightlyugly
unpleasantugly

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ugly" เหมือนกับ "hideous"   ได้แก่