ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "helpful"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  helpful

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ประโยชน์

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "helpful"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
benignkind
sortkind
varietykind
breedkind
caringkind
sympathetickind
benevolentkind
typekind
nicekind