ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "help"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  help

  ความหมายคล้ายกันกับ help

  แปลว่า วิธีใช้

  ความหมายคล้ายกันกับ help

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "help"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
aidhelp
assisthelp
facilitatehelp

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "help" เหมือนกับ "help"   ได้แก่