ค้นหาSynonyms

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "hefty"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    hefty

    ความหมายคล้ายกันกับ large

    แปลว่า หนัก

    ความหมายคล้ายกันกับ large

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "hefty"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
fatlarge
obeselarge
biglarge
enormouslarge
heavylarge
hugelarge
bulkylarge
largelarge
greatlarge

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "large" เหมือนกับ "hefty"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน