ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "heavy"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  heavy

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า หนัก

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  heavy

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  แปลว่า หนัก

  ความหมายคล้ายกันกับ large

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "heavy"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
stoutfat
obesefat
chubbyfat
bigfat
fatfat
plumpfat
overweightfat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "fat" เหมือนกับ "heavy"   ได้แก่