ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "have"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  have

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า มี

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "have"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
holdhave
retainhave
ownhave
possesshave
controlhave
have funplay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "have" เหมือนกับ "have"   ได้แก่