ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "hasty"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  hasty

  ความหมายคล้ายกันกับ abrupt

  แปลว่า รีบร้อน

  ความหมายคล้ายกันกับ abrupt

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  hasty

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  แปลว่า รีบร้อน

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "hasty"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
suddenabrupt
abruptabrupt
unexpectedabrupt

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "abrupt" เหมือนกับ "hasty"   ได้แก่