ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "happen"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  happen

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  แปลว่า เกิดขึ้น

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "happen"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
take placeoccur
occuroccur
ariseoccur
come aboutoccur
transpireoccur
crop upoccur

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "occur" เหมือนกับ "happen"   ได้แก่