ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "gratitude"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  gratitude

  ความหมายคล้ายกันกับ thanks

  แปลว่า ความกตัญญู

  ความหมายคล้ายกันกับ thanks

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "gratitude"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
thanksthanks
creditthanks
recognitionthanks
meritthanks
appreciationthanks
thankfulnessthanks

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "thanks" เหมือนกับ "gratitude"   ได้แก่