ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "grasp"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  grasp

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

  แปลว่า มีความเข้าใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  grasp

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า มีความเข้าใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

 • 3/3

  grasp

  ความหมายคล้ายกันกับ take

  แปลว่า มีความเข้าใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ take

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "grasp"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
understandlearn
recognizeunderstand
comprehendunderstand
realizeunderstand
discernunderstand
knowunderstand