ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "gorge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  gorge

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า หุบเขา

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "gorge"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
muncheat
consumeeat
devoureat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "eat" เหมือนกับ "gorge"   ได้แก่