ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "gorge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    gorge

    ความหมายคล้ายกันกับ eat

    แปลว่า หุบเขา

    ความหมายคล้ายกันกับ eat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "gorge"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
eateat
wolfeat
chompeat
muncheat
consumeeat
devoureat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "eat" เหมือนกับ "gorge"   ได้แก่