ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "go away"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  go away

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า ไปให้พ้น

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "go away"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
departleave
disappearleave
abscondleave
leaveleave
run offleave
gogo
movego

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "leave" เหมือนกับ "go away"   ได้แก่