ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "gather"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  gather

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า รวบรวม

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "gather"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
discoverlearn
understandlearn
learnlearn
ascertainlearn
acquirelearn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "learn" เหมือนกับ "gather"   ได้แก่