ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "frail"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  frail

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  แปลว่า เพลีย

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "frail"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
weakweak
fragileweak
limpweak
feebleweak
punyweak
scrawnyweak

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "weak" เหมือนกับ "frail"   ได้แก่